نی نی بان

برچسب ها
برچسب: جملات
استفاده کنید جملات بی معنی جملاتی و بدون معنی درست...
کد: ۱۹۹۶۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


را به او بگویید و بخواهید مرتبا بجای جملات منفی... جملات مثبت نظیر من درسم را به اندازه خوانده و... حتما موفق میشوم را تلقین نماید و این جملات را...
کد: ۱۹۹۵۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


تشخیص هستند را بنویسد قراردادن آنها در جملات آغاز می... حرف آنها را بنویسد سال ۱ جملات را با نشانه... سازی کنار هم گذاشتن جملات به طور مرتبط و منسجم... زمان بندی نوشتن کلمات و یا جملات تا مشخص شود...
کد: ۱۹۹۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


حق بازی با کامپیوتر را ندارد ۷- از جملات از...
کد: ۱۹۹۵۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


تواند جملات سه&zwnj کلمه&zwnj ای بسازد اطمینان بیشتری به خود...
کد: ۱۹۹۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


چه احساسی خواهد داشت تک تک این جملات بار روانی...
کد: ۱۹۹۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


آگاهانه از جملات مثبتی استفاده کنید تا حال بهتری داشته...
کد: ۱۹۹۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


تکرار جملات سوال پرسیدن زیاد و گاهی صرف کردن مدت... با استفاده از جملات مکرر - لباس عوض کردن بیش...
کد: ۱۹۹۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


است آرام باشید و با جملات مناسب و کوتاه کار...
کد: ۱۹۹۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳


به کودک آموزش دهد که با استفاده از جملات مثبت...
کد: ۱۹۹۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳


است می&zwnj توانید عبارات و جملات را به او بیاموزید...
کد: ۱۹۸۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰


لمس کردن یکدیگر اختصاص دهیم ممکن است این جملات و...
کد: ۱۹۸۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸


از جملات ساده استفاده کنید برای مثال می توانید بگویید...
کد: ۱۹۸۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱


و ورود او به دنیای واژه&zwnj ها و جملات را...
کد: ۱۹۸۸۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱


موارد دستوری زبان از قبیل جملات حال گذشته وآینده به...
کد: ۱۹۸۶۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶


از جملات و عبارات کلیشه ای استفاده می کنند این... محیط آموزشی یا جملات ساده و پیچیده ای است که... اشکال در تلفظ اشکال در معنی جملات یا استفاده نادرست...
کد: ۱۹۸۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶


به وسیله آن صداها کلمات و جملاتی ساخت که کاملا... جملاتش را کم کند یا از کلمات آشنایی استفاده کند... دقیق کلمات -تکرار جملات اگر سخنان کودک مبهم است مثلا...
کد: ۱۹۸۶۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶


&zwnj داستان&zwnj های کوتاه و شاد که جملات موزون دارند...
کد: ۱۹۸۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۳


همراه با نوازش و جملات محبت آمیز باشد هر صبح...
کد: ۱۹۸۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲


کودکان نوپا در جملات کامل صحبت می کنند بعضی همچنان...
کد: ۱۹۸۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸